Haak aan!

Haak aan

De pensioenregeling die werd uitgevoerd door Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zeevisserij is per 1 januari 2016 veranderd. Wij vinden het belangrijk dat zowel werknemers als werkgevers aangehaakt blijven bij de veranderingen en ontwikkelingen. Klik hier wat voor u van toepassing is.